πŸ‡¬πŸ‡§ ENGLISH | HOUSE RULES

Poppodium Phoenix is a musical haven, where everyone is welcome to enjoy music. To ensure this, we adhere to the following house rules:

Atmosphere & Conduct

Access to Poppodium Phoenix

Prohibited

Liability

Miscellaneous

πŸ‡³πŸ‡± DUTCH | HUISREGELS

Poppodium Phoenix is een muzikale vrijplaats, waar iedereen welkom is om van muziek te genieten. Om ervoor te zorgen hanteren wij de volgende huisregels:

 Sfeer & gedrag

Toegang tot Poppodium Phoenix

Dit mag niet

 Aansprakelijkheid

Overig

Met het betreden van het gebouw stemt de bezoeker in met de huisregels.