MUZIEKWORKSHOPS

Binnenkort gaan er weer allerlei verschillende muziek- en techniek workshops van start!

Lees hier het persbericht voor meer informatie en houdt onze socials in de gaten voor updates.

Schrijf je hier in voor onze maandelijkse NIEUWSBRIEF.

Of volg ons op Facebook en Instagram

PERSBERICHT SUBSIDIE POPPODIUM PHOENIX

Langs deze weg wil Poppodium Phoenix graag bekend maken dat het podium de aangevraagde subsidie voor het project ‘Voor de Toekomstmuziek’ in samenwerking met Surplus Welzijn, heeft ontvangen vanuit het Fonds voor Cultuurparticipatie.

Met deze projectsubsidie kan Poppodium Phoenix voor twee jaar aan de slag om van Phoenix een muzikale vrijplaats te maken; een plek waar op muzikaal gebied alles kan en mag, maar niets moet. Phoenix is een ontmoetingsplek voor jonge muzikanten, waarbij in samenwerking met Jongerenwerk Surplus de nadruk wordt gelegd op jongeren uit kwetsbare wijken. Dat wil zeggen; wijken waarin de drempel voor jongeren om kennis te maken met cultuur om sociaal-economische redenen hoger ligt.

Phoenix is een ontmoetingsplek, waar het experiment bovenaan staat en waar jonge muzikanten uitgedaagd worden hun muzikale horizon te verbreden. Een unieke plek voor de stad Breda.

Het doel is daarbij om jongeren kennis te laten maken met de muziekcultuur om zo hun talenten en zelfvertrouwen te stimuleren, om ze het zetje in de rug te geven dat nodig is voor actieve participatie en zelfredzaamheid.

De activiteiten die Phoenix gaat organiseren zijn gericht op individueel en in groepsverband experimenteren met muziek. Bijvoorbeeld workshops, open mic’s, jamsessies, masterclasses etc. Deze activiteiten zijn laagdrempelig en toegankelijk voor muzikanten van elk niveau. Deelnemers worden begeleid door muzikale professionals en jongerenwerkers. Phoenix is in dit project verantwoordelijk voor de culturele kant en Surplus Welzijn voor de sociaal maatschappelijke kant. Ook is er de mogelijkheid om technische workshops te volgen om kennis te maken met bijvoorbeeld licht-, geluid- of studiotechniek.

Dit alles komt onder anderen samen bij de wekelijks jamsessie op zondag; podiumervaring, samen leren spelen, kennismaken en netwerken met de Bredase muziekscene.

Over Phoenix

Phoenix organiseert muzikale evenementen en biedt een podium aan talent uit de regio Breda. Phoenix richt zich op jongeren, maar is een muzikale broedplaats voor iedereen. Het is een maatschappelijke organisatie, maar heeft ook commerciële activiteiten om het wegvallen van de gemeentelijke subsidie op te vangen. Het poppodium is de kern, waarbij maatschappelijk activiteiten boven commerciële activiteiten staan. Vandaag de dag is Poppodium Phoenix uitgegroeid tot een professionele, maar laagdrempelige en betrokken organisatie.