OVER PHOENIX


Poppodium Phoenix biedt een podium aan talent uit de regio Breda en organiseert evenementen en concerten in alle muziek genres voor een breed publiek. Onze focus ligt op de ontwikkeling van jongeren. Bij Poppodium Phoenix geloven we dat kennis van generatie op generatie wordt overgedragen. De feniks staat hierbij als symbool. Het poppodium is de kern, waarbij maatschappelijke activiteiten boven commerciële activiteiten staan. Vandaag de dag is Poppodium Phoenix uitgegroeid tot een professionele, maar laagdrempelige en betrokken organisatie.

Geschiedenis vanaf 1982 tot heden

GESCHIEDENIS VAN POPPODIUM PHOENIX

De geschiedenis van de oorsprong van Poppodium Phoenix gaat maar liefst terug tot 1983. Sindsdien hebben we onszelf regelmatig opnieuw uitgevonden. De kern van onze activiteiten is om jongeren en jongvolwassenen in hun kracht te zetten door middel van muziek. Vanaf 1983 tot 2006 begon dit met popworkshops voor jongeren in jongerencentra en buurthuizen onder de naam “Vertizontaal”. Vanaf september 2006 was het project gevestigd in toren 3 van het NAC stadion in Breda. Begin 2007 werd de naam “Popmuziek-project Vertizontaal” omgezet in “Popcorner”. In 2007 waren er al dertig vrijwilligers, vijf stagiaires, drie muziekdocenten, een studiotechnicus, een beheerder en twee jongerenwerkers betrokken bij allerlei activiteiten.

Eind 2017 moest Popcorner het NAC stadion verlaten, omdat door bezuinigingen de subsidie werd stopgezet. De club van vrijwilligers was echter zo hecht geworden, dat zij dit niet konden laten gebeuren. Zij besloten het project op eigen kracht voort te zetten. Dit betekende het verdwijnen van de Popcorner, maar niet voorgoed. Uit de as van de Popcorner herrees “Poppodium Phoenix”. Een nieuwe samenwerking tussen Nieuwe Veste en Poppodium Phoenix ontstond in het pand “The Loads” aan de Industriekade.

Tijdens de coronacrisis werd het pand van the Loads gesloopt en verhuisde Poppodium Phoenix naar een nieuwe locatie in het Havengebied van Breda: de Stokvishallen. Eind 2022 opende Phoenix haar deuren op de nieuwe locatie. Phoenix herrees opnieuw uit haar as!

DE MISSIE EN VISIE VAN POPPODIUM PHOENIX

Onze missie is om jongeren kansen te bieden en in hun kracht te zetten door middel van muziek. Wij geloven dat muziek meer is dan geluid, muziek zorgt voor verbinding, muziek zet mensen in hun kracht en geeft mensen een stem. Wij geloven in de kracht van de community; samen bereik je meer dan alleen.


VOOR DE TOEKOMSTMUZIEK

Naast de reguliere activiteiten vertellen we met trots dat we de aangevraagde subsidie voor het project ‘Voor de Toekomstmuziek’ in samenwerking met Surplus Welzijn, toegekend hebben gekregen vanuit het Fonds voor Cultuurparticipatie.

Met deze projectsubsidie kan Poppodium Phoenix voor twee jaar aan de slag om van Phoenix een muzikale vrijplaats te maken; een plek waar op muzikaal gebied alles kan en mag, maar niets moet. Phoenix is een ontmoetingsplek voor jonge muzikanten, waarbij in samenwerking met Jongerenwerk Surplus de nadruk wordt gelegd op jongeren uit kwetsbare wijken. Dat wil zeggen; wijken waarin de drempel voor jongeren om kennis te maken met cultuur om sociaal-economische redenen hoger ligt.

Phoenix is een ontmoetingsplek, waar het experiment bovenaan staat en waar jonge muzikanten uitgedaagd worden hun muzikale horizon te verbreden. Een unieke plek voor de stad Breda.

Het doel is daarbij om jongeren kennis te laten maken met de muziekcultuur om zo hun talenten en zelfvertrouwen te stimuleren, om ze het zetje in de rug te geven dat nodig is voor actieve participatie en zelfredzaamheid.

De activiteiten die Phoenix organiseert zijn gericht op individueel en in groepsverband experimenteren met muziek. Bijvoorbeeld workshops, open mic’s, jamsessies, masterclasses en meer! Deze activiteiten zijn laagdrempelig en toegankelijk voor muzikanten van elk niveau. Deelnemers worden begeleid door muzikale professionals en jongerenwerkers. Phoenix is in dit project verantwoordelijk voor de culturele kant en Surplus Welzijn voor de sociaal maatschappelijke kant. Ook is er de mogelijkheid om technische workshops te volgen om kennis te maken met bijvoorbeeld licht-, geluid- of studiotechniek.

Dit alles komt onder anderen samen bij de wekelijks jamsessie op zondag; podiumervaring, samen leren spelen, kennismaken en netwerken met de Bredase muziekscene.

OVER PHOENIX

Phoenix organiseert muzikale evenementen en biedt een podium aan talent uit de regio Breda. Phoenix richt zich op jongeren, maar is een muzikale broedplaats voor iedereen. Het is een maatschappelijke organisatie, maar heeft ook commerciële activiteiten om het wegvallen van de gemeentelijke subsidie op te vangen. Het poppodium is de kern, waarbij maatschappelijk activiteiten boven commerciële activiteiten staan. Vandaag de dag is Poppodium Phoenix uitgegroeid tot een professionele, maar laagdrempelige en betrokken organisatie.

OVERIGE INFORMATIE

HUISREGELS

ALGEMENE VOORWAARDEN

PRIVACYVERKLARING